Hoppa till textinnehållet

Övriga stödåtgärder

Här kan du läsa samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som påverkar dig som företagare.

Sjukdom, vilande företag och a-kassa

 1. Ersättning vid sjukdom och karensdagar

  Statens tillfälliga regler om kostnader för egenföretagare och arbetsgivares sjuklöner, karensdagar, läkarintyg etcetera har upphört per den 1 oktober 2021. Läs mer om aktuella villkor.

  Tillfälliga regler vid sjukdom har upphört (forsakringskassan.se)

 2. Vilanderegler och a-kassa för egenföretagare

  Läs mer om tillfälliga regler för vilande företag och a-kassa för företagare

  Vilanderegler och a-kassa för egenföretagare (smakassa.se)

Fler stödåtgärder

 1. Stöd till kulturen

  Läs om regeringens förslag på satsningar för en återstart av kultursektorn efter pandemin.

  Från kris till kraft - innehåll i återstartsutredningen (regeringen.se)

   

 2. Stöd till idrotten

  Ansökan om kompensationsstöd till idrottsföreningar och förbund är öppen mellan 15 oktober och 26 oktober kl. 12.00.

  Så går det till att ansöka om kompensationsstöd (rf.se)

Här kan du läsa samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som påverkar dig som företagare, till exempel att staten tar sjuklönekostnader och erbjuder garantier via Exportkreditnämnden samt ger stöd för verksamheter inom kultur och idrott.

 

Övriga stödåtgärder

Sjukdom, vilande företag och a-kassa

 1. Staten tar sjuklönekostnader

  Staten tar tillfälligt vissa kostnader för egenföretagare och även arbetsgivares sjuklöner under delar av 2021. Läs mer om stödet.

  Staten tar delar av sjuklönekostnaden (forsakringskassan.se)

 2. Vilanderegler och a-kassa för egenföretagare

  Läs mer om tillfälliga regler för vilande företag och a-kassa för företagare

  Vilanderegler och a-kassa för egenföretagare (smakassa.se)

Fler stödåtgärder

 1. Stöd till kulturen

  Läs om hur stödet till kulturaktörer är fördelat och hur man kan ta del av det.

  För kulturaktörer med anledning av covid-19 (regeringen.se)

   

 2. Stöd till idrotten

  Läs om hur stödet till idrottsrörelsen fördelas och hur man kan ta del av det.

  Riksidrottsförbundet om fördelning av stödet till idrotten (rf.se)