Man kan ha en fin affärsidé men det gäller att hålla koll på sitt företags intäkter och kostnader så att man inte får likviditetsbrist. 

Rörelsekapital är det kapital som ett företag har att röra sig med för att klara av den dagliga driften. Ett för stort bundet rörelsekapital kan leda till likviditetsbrist men genom att ha koll på ditt rörelsekapital kan du frigöra kapital som du kan använda till att betala räntebärande skulder, utdelning eller återinvestera i bolaget.


Hur ser det ut i ditt företag?

Gör en rörelsekapitalberäkning med hjälp av uträkningsmodellen (du måste ha tillgång till Excel).

Vill du ha hjälp med att gå igenom formuläret med en rådgivare? Eller har du andra frågor och funderingar kring rörelsekapital?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.