• Kompetens att skapa, förvalta och förändra stiftelser
  • Administration av stiftelser
  • Ekonomisk, finansiell rapportering och kontroll
  • Portföljrapportering och resultatanalys
  • Risk- och konsekvensanalys utifrån stiftelsens behov