Insikter från Lantbruksbarometern Höst 2020

  • Trots fortsatt och ökande efterfrågan på svenska jordbruksprodukter och en, generellt sett, stor skörd med god kvalitet under 2020 upplever lantbrukarna att lönsamheten försämrats.
  • En sänkning av EU:s framtida jordbruksbudget kommer få negativa konsekvenser på svenskt lantbruk och därmed Sveriges möjligheter till en ökad självförsörjning.
  • Svenska konsumenter har ett fortsatt starkt förtroende för svenskt lantbruk.
  • Likviditeten, det vill säga lantbrukarnas kortsiktiga betalningsförmåga, har förbättrats.

Lantbruksbarometern (pdf)

Pressmeddelande (pdf)