Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig:

Sparbanken i Enköping (publ)

Org. nr 517000-6505

Box 912, 745 25 Enköping

Sparbanken i Enköping ("Banken") behandlar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan, intresseanmälan och när avtal ingås eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (t ex kreditupplysning eller affärsbedömning). När bankärenden utförs via telefon eller video behandlas personuppgifter även genom inspelning. Personuppgifter behandlas också inom ramen för Bankens internet- och mobiltjänster.

I samband med att en kundrelation inleds och vid vissa internationella betalningar, kontrollerar Banken personuppgifter mot sanktionslistor som banken enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att göra för att säkerställa att kundrelation kan inledas och transaktioner genomföras.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, t ex uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister, SPAR.

Personuppgifterna behandlas för hantering och fullgörelse av avtal och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att Banken ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan dessutom fungera som underlag för finansiell rådgivning, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, t ex i riskberäkningsmodeller som Banken använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. Om inte direktreklamspärr begärts kan Banken också komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål, och då komma att kontakta kunder via e-post såvida dessa inte uttryckligen tackat nej till det.

För de ändamål som nämns ovan kan personuppgifter, med beaktande av banksekretessen, komma att lämnas ut till och behandlas av banker och företag som ingår i Bankens koncern samt andra företag som Banken samarbetar med, t ex kreditupplysningsföretag och företag som hanterar betalningskrav samt Bankgirocentralen och SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). I vissa fall är Banken också skyldig att lämna uppgifter till myndigheter, t ex till Skatteverket, Finansinspektionen och Försäkringskassan.

Om du vill veta vilka uppgifter Banken behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till något av Bankens kontor eller till den adress som anges nedan.

Sparbanken i Enköping, Att: Karin-Björk Persson Box 912, 745 25 Enköping

Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från Banken eller om du vill att Banken ska rätta felaktig eller ofullständig personuppgift.

Stäng Skriv ut