Några nyheter har vi ändå sett:

 • Ledning
  VD Birgitte Bonnesen avskedades och Anders Karlsson är tf VD.
 • Bolagsstämman:
  De administrativa delarna löpte på med bland annat fastställd utdelning och ansvarsfrihet för styrelsen. VD nekades ansvarsfrihet.
 • Insiderinformationen:
  Det finns några av de som skulle kunnat vara berörda som också har handlat i Swedbankaktien. Där gör ekobrottsmyndigheten nu en fullständig utredning.
 • Penningtvätt: 
  Förundersökningen mot Swedbanks svenska verksamhet med avsikt på anmälan från Bill Browder har lagts ned. För små belopp och för långt bak i tiden för att de skulle vara möjliga att gå vidare med enligt ekobrottsmyndigheten. Man måste komma ihåg att lagstiftningen har skärps kraftigt i flera steg under den senaste 10-12 åren.

  Det har kommit en ny anmälan från Bill Browder gällande Swedbanks baltiska verksamhet. Den kommer hanteras via rättsvårdande baltiska myndigheter.

Hur påverkas Sparbanken i Enköping?
Som jag påtalat tidigare påverkar detta oss inte direkt. Det som påverkar oss är istället att det allmänna förtroendet för Swedbank och för branschen i stort försämras. Vårt direkta beroende av Swedbank, det vill säga IT-system, produkter och tjänster är inte påverkat. Vårt fokus är – som vanligt – att arbeta vidare med våra kunder lokalt och att göra detta på allra bästa sätt.

Min målsättning är att hålla er informerade och detta gör vi via hemsidan, via vårt Facebookkonto men framförallt i personliga kontakter med er.

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med ert bankkontor eller direkt med mig.
 

Hälsningar

Magnus Bromark
vd Sparbanken i Enköping