Hoppa till textinnehållet

Länka till Sparbanken i Enköping.se

Länka gärna till Sparbanken i Enköping.se, men följ våra riktlinjer. Om du har några frågor hjälper vi dig gärna.

Observera att länkning till Sparbanken i Enköping.se endast får göras från hemsidor som inte kränker annan parts rätt, uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande, strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning.

Länkning till Sparbanken i Enköping.se

  • När du länkar till Sparbanken i Enköping.se vill vi gärna att namnet Sparbanken i Enköping ingår i länknamnet, till exempel "Sparbanken i Enköping", "Till Sparbanken i Enköpings webbplats", "Läs mer om Sparbanken i Enköpings bolån" eller motsvarande.
  • Länkningen ska placeras så att det tydligt framgår att Sparbanken i Enköping inte är avsändare av innehållet på de sidor som länkar till Sparbanken i Enköping.

Hantering av vår logotyp

Sparbanken i Enköping är ett registrerat varumärke. Vår logotyp består av två delar, symbolen och namnet, som inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den.

  • När du använder logotypen, respektera den fria yta som ska omge den.
  • Logotypen placeras mot vit bakgrund. Är bakgrunden annan färg så ska logotypen placeras mot en vit platta (den fria ytan kring logotypen ska motsvara storleken på plattan).
  • Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra ska storleken på Sparbanken i Enköpings logotyp vara sådan att den upplevs som lika stor som övriga.

Kontakt

Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Sparbanken före publicering. Om du har några frågor om hur du använder vår logotyp hjälper vi dig gärna med information och råd. E-posta föreslagen länk inklusive placering på webbsidan till

Byrå och samarbetspartners

Vid produktioner i samarbete med Sparbanken i Enköping, efterfråga inloggningsuppgifter till Sparbanken i Enköpings Brand Manager. Brand Manager är ett webb-baserat verktyg som bland annat innehåller riktlinjer för vår profil och nedladdningsbara designelement.

Ladda ner vår logotyp i rekommenderade storlekar

  75 pixlar bred 100 pixlar bred 125 pixlar bred
Transparent bakgrund Ladda ner Ladda ner
Ladda ner
Vit bakgrund
Ladda ner
Ladda ner
Ladda ner