Kriterier:
Stipendiet tilldelas ungdomsledare som på ett förtjänstfullt sätt arbetar ideellt med ungdomar.

Ungdomsledaren ska vara ett föredöme, skapa god gemenskap och stärka gruppen och individen, motverka mobbing och främja en drog och våldsfri miljö.

Ungdomsledaren ska vara bosatt och/eller verksam inom bankens verksamhetsområde. Stipendiet ska skapa möjlighet till personlig utveckling för den enskilde ledaren.


Ungdomsledarstipendiatens förening
Föreningen erhåller samma belopp som ungdomsledaren. Stipendiebeloppet ska användas till ledarutveckling/utbildning för att stimulera och skapa fler bra ungdomsledare till gagn för föreningens ungdomsverksamhet.