Så fungerar Räntesäkring

Du kan räntesäkra ditt bolån till villa, bostadsrätt eller fritidshus. Räntesäkring är en trygghet för dig då du garanteras en bestämd bunden ränta i förväg. Räntan ligger fast oavsett om marknadsräntorna går upp eller ner under tiden fram till utbetalningsdagen/villkorsändringsdagen, då den nya förutbestämda räntan börjar gälla.

 

För tryggheten att försäkra dig om en bestämd fast ränta betalar du en räntesäkringskostnad. Kostnaden läggs som ett räntepåslag på ordinarie låneränta. Hur stor räntesäkringskostnaden blir kan du få uppgift om via 0171-853 00 eller ditt bankkontor.

 

Räntesäkring är ett bindande avtal om ett bundet lån och om du vill bryta avtalet betalar du en ränteskillnadsersättning.