Hoppa till textinnehållet

Nya regler för flytt av tjänstepension – pengar att spara!

Första april 2021 ändras reglerna för de avgifter som kan tas ut av försäkringsaktörer vid flytt av tjänstepension. De nya reglerna är mer transparenta för konsumenten och det finns mycket pengar att spara för den som vill flytta sitt sparade kapital.

Åsa Palmqvist, affärsutvecklare för pensionserbjudandet på Swedbank, vilka förändringar kommer träda i kraft?
2007 fick vi i Sverige en lagstiftning som sa att alla nya pensionsförsäkringar efter ett visst datum måste vara flyttbara – tidigare var det upp till försäkringsbolaget om kunden fick flytta sin försäkring eller ej. Men aktörerna som förvaltar pengarna har kunnat ta ut flyttavgifter, ibland så mycket som fem procent av det förvaltade kapitalet. Regeringen har länge tittat på det här från ett lagstiftningsperspektiv, och nu har man kommit fram till att flyttavgiften högst får överstiga en viss andel av prisbasbeloppet, vilket idag innebär 600 kronor.

Vad betyder det för konsumenterna?
Det här är väldigt bra för konsumenterna för nu blir avgifterna mer transparenta och förutsägbara. Man kan säga att makten har förskjutits från försäkringsbolagen till kunden. Tidigare har det varit svårt att veta vad en eventuell flytt skulle kosta, det har först varit när du har skickat in en flyttbegäran som du har fått veta. Så det här är en jättebra och fullständigt rimlig förändring. De nya reglerna säger också att för försäkringar mindre än ett visst belopp, får man inte ta ut någon avgift.

När sker förändringen?
1 april 2021.

Varför ska man flytta sin tjänstepension?
Man kan likställa tjänstepensionen med vilken annan försäkring som helst, t.ex. hade man ju inte tvekat att byta hemförsäkring om man fick bättre service, villkor eller pris i ett annat försäkringsbolag. På samma sätt ska man vara fri att välja det tjänstepensionsbolag som man tycker ger bäst pris, villkor eller service. Det är inte svårare eller mer komplicerat bara för att det rör pension. Ett skäl att flytta är att många samlar på sig ett antal tjänstepensioner under sin karriär, vilket gör det svårt att få en överblick över hur mycket kapital man har och hur det är placerat. Har man pengarna på ett ställe blir det lättare att ha koll och man kan få till en röd tråd i förvaltningen av hela pensionskapitalet. Ett annat skäl kan vara att man vill ha sina pensionspengar på det ställe där man får hjälp med resten av sin ekonomi, och vissa förvaltare har idag ingen rådgivning. Ett annat skäl är att få lägre försäkringsavgifter. Avgifterna skiljer sig mycket åt i branschen och det har varit en generell prispress de senaste åren. Ytterligare ett skäl kan vara att komma åt ett bredare fondutbud, även om de flesta försäkringsbolag idag har tillgång till ett brett utbud av fonder.

Gäller de nya reglerna alla försäkringar?
De nya reglerna gäller för fondförsäkringar som är tecknade efter första juli 2007, och de gäller inte för traditionellt förvaltade försäkringar, där andra regler gäller. Lagändringen påverkar inte heller flytt av avtalspension.

Varför har det dröjt så länge att få till förändring?
En faktor som har försenat förändringen är den traditionella förvaltningen, där spararna är garanterade en viss ränta, och man sparar som ett kollektiv. Det har man löst genom att man undantagit traditionell förvaltning från de nya reglerna.

Vad man ska tänka på innan man bestämmer sig för om man ska flytta sina pengar eller inte och hur går man tillväga om man vill flytta sin tjänstepension?
Tänk igenom så att det verkligen blir bättre efter flytten. Kolla också upp att du kan teckna motsvarande försäkring som du har idag med motsvarande villkor i det nya försäkringsbolaget. Tänk också en extra gång om du vill flytta en traditionell försäkring, med en garanti kopplad till sig, eller om du har någon livförsäkring eller något annat efterlevandeskydd kopplad till den försäkring du flyttar ifrån. Du kanske inte kan få samma villkor i det nya bolaget som du fick en gång i ditt gamla försäkringsbolag. Därför är det inte helt lätt att göra en flytt själv och att kontakta en rådgivare som kan begära in uppgifter om dina försäkringar via en informationsfullmakt är att rekommendera. Utifrån fullmaktssvaret kan rådgivaren se om försäkringen är lämplig och riskfri att flytta och om du kommer att tjäna på flytten. Detta ligger sedan till grund för rekommendationen.