Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Lär barnen ta ansvar för sin ekonomi tidigt

2016-12-16

Barn mår bra av att få ansvar för månadspeng i en tidig ålder. Det hjälper barnen att få ett sunt förhållningssätt till pengar och gör dem bättre rustade att ta klivet in i vuxenvärlden. Det framgår av rapporten Barn och ungas ekonomi som Swedbank och sparbankerna har gjort tillsammans med Sifo.

- Det som är avgörande är att barnen får pengar regelbundet och inte extra pengar vid behov. Att dessutom införa månadspeng i en tidig ålder lär barnen att hushålla med de pengar de får och gör dem mer ekonomiskt medvetna. Att ge extra pengar vid behov bör undvikas, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Hushållets inkomst spelar ingen större roll i hur nöjda barnen är med sin ekonomiska situation, inte heller hur stort ansvar barnen upplever att de får ta eller hur mycket regler föräldrarna har satt upp.

Pojkar behöver prestera för att få mer pengar

Sett till det totala beloppet barnen får varje månad är det ingen större skillnad mellan flickor och pojkar. Det finns däremot en skillnad i fördelningen. Flickor får en större andel från månadspeng och extra pengar vid behov jämfört med pojkar. Det omvända gäller för pengar mot prestation

- Det är intressant att pojkar tidigt får lära sig att prestation lönar sig, särskilt med tanke på att de senare i livet i större utsträckning än flickor väljer yrken som är förknippade med högre löner, fortsätter Arturo Arques.

Flickornas pengar ska räcka till mer då de betalar för fler saker själva än pojkar.

- Att flickors pengar ska räcka till mer kan tolkas som att föräldrar förväntar sig att flickor i högre utsträckning kan ta ansvar för en större del av sin ekonomi. Eftersom flickor överlag är mer nöjda med sin ekonomiska situation än pojkar så kan man utgå från att de i de flesta fall är mogna att ta det ansvaret och kanske också i större utsträckning tar initiativ till det, menar Arturo Arques.

Tips till dig som har barn:

  • Det viktiga är inte hur utan att barnen får månadspeng att ta ansvar för.
  • Undvik att ge extra pengar vid behov så att barnen lär sig att pengar är en begränsad resurs.
  • Prata ekonomi med barnen - det ökar barnens intresse för ekonomi.
  • Prata med barnen om hur de ska få pengarna att räcka en hel månad. 
  • Låt barnen göra en budget när de är lite äldre.
  • Tillåt barnen att göra misstag – det lär de sig också av.

Mer information

Undersökningen, i vilken 1 500 barn och 1 500 föräldrar deltog, genomfördes i augusti 2016.

Ta del av hela rapporten  och läs mer i Arturos blogg. Läs även en intervju med vår kontorschef i Enköping, Peter Asplund.

Rapporten Barn och ungas ekonomi (PDF)

Arturos blogg (swedbank.se/arturosblogg)

Artikel med Peter Asplund (Enköpings Posten)

Stäng Skriv ut