Få koll på de gemensamma utgifterna
Bor man ihop kan det knappast bli möjligt att ha en helt delad ekonomi. Ni har ju ett gemensamt boende, gemensamma utgifter för hemförsäkring, el, tv-licens till exempel. För att inte tala om alla saker ni använder tillsammans som möbler, husgeråd, musikanläggning, tv och kanske en bil. Det behöver dock inte betyda att ni har en helt gemensam ekonomi, det finns många olika sätt att fördela äganderätt, kostnader och sparande.

Gör en plan
Man kan fördela de gemensamma utgifterna och sparandet på många olika sätt. Ett sätt är att sätta av lika mycket varje månad. Då får ni olika mycket över om inkomsterna är olika stora. Ett annat sätt är att fördela så att ni får lika mycket kvar att disponera för egen räkning efter att ni satt av för de gemensamma utgifterna. Men det finns förstås ingen generell regel för hur man kan göra utan välj ett sätt som passar just er.

Följ upp utgifterna
Samla ihop kvitton och räkningar och för in dem i en kassabok för att få grepp om utgifterna.

Tänk på att förhållanden kan ta slut
Som sambor omfattas man av sambolagen som innebär att man har rätt till värdet av halva bostaden och bohaget som skaffats för gemensamt bruk. Den lagen gäller vid separation eller dödsfall. Sambor ärver inte varandra. Vid dödsfall går i stället arvet till eventuella barn eller föräldrar och syskon. Stora inköp, som till exempel bil eller fritidshus, ägs av den som står som köpare. Se till att båda står med som köpare på köpehandlingar om ni vill äga gemensamt. Skriv även testamente om ni vill skydda varandra. Ni kan även avtala bort delar av sambolagen om ni skulle vilja det.

Kom ihåg barnen
Arvsreglerna är mer komplicerade om det finns barn sedan tidigare. Då gäller det att tänka till i förväg för att allt ska bli som ni önskar när någon av er går bort. Inte minst gäller det att tänka igenom vilken egendom som ska gå vidare till vems barn. Det kan ni skriva in i ett testamente.

Fria
För att trygga varandras ekonomi så mycket som möjligt och på enklaste sätt kan det vara läge att du friar till din sambo.

Här finns mer att läsa

Så undviker du ekonomisk katastrof
Romantik = Ekonomi