På Sparbanken i Enköping är vi mån om att ge bästa möjliga hjälp utifrån din livssituation, inte minst för att skapa en ekonomiskt trygg situation för dig som kund. Därför har våra jurister – Joel Garpe och Zozan Akay – en relevant rådgivande roll i många sammanhang.

Ett inte helt ovanligt scenario är par- och familjeseparationer. Det kan vara ett sambopar med gemensamma barn som hastigt separerar. Den ena föräldern tar barnen med sig och flyttar ut. Frågorna brukar i det här skedet snabbt börja bubbla kring vad som hänt, hur det kunde hända och vad som händer med bostaden.

– Anta att det är den som bor kvar som även köpte huset. Det är lätt att ta för givet att man då har rätt till egendomen. Men riktigt så enkelt är det inte, konstaterar Joel.

Rent juridiskt finns det ofta många omständigheter att ta hänsyn till, som man inte alltid tänker på eller tar i beaktning innan man står inför en skarp situation. I det här fallet beror det på i vilket syfte och när man köpte huset.
– Om hen köpte huset i syfte att bo där tillsammans med partnern är huset så kallad samboegendom, som båda parter har rätt att ta del av i en bodelning. Ägde hen huset innan de träffades är det inte samboegendom och den andra parten har ingen rätt att ta del av det, förklarar Joel.

Joel rekommenderar vidare att sambos bör klargöra de inbördes ekonomiska förhållandena i ett samboavtal.
– Det är en bra början, då det alltid är lättare att komma överens innan separationen är ett faktum. Det är också alltid tryggt att i förväg veta vad som händer vid en eventuell separation eller dödsfall, förklarar Joel.

Ett annat vanligt scenario är när en närstående går bort och det finns särkullbarn med i bilden. Ett exempel är att maken går bort och lämnar makan ensam kvar med gemensamma barn. Maken har sedan tidigare förhållande även ett äldre barn. Makan finner ändå i sorgen en liten strimma av ljus i att hon och barnen kan bo kvar i bostaden.

– En vanlig missuppfattning är att makar ärver varandra ovillkorligt. Om det finns barn som inte är gemensamma har dessa rätt att få ut hela sitt arv när deras förälder avlider, om det inte finns ett testamente som förändrar fördelningen. Den efterlevande makan får ärva de gemensamma barnens andelar av arvet och de gemensamma barnen får ärva båda föräldrarna efter att den sista föräldern avlider. Om den äldre sonen från faderns sida är ett så kallat särkullbarn och det inte finns ett testamente är mammans boendesituation långt från säker, förklarar Zozan Akay.

Hon understryker att det första steget för att säkra tillvaron för varandra, oavsett om man är gifta eller sambos, med eller utan barn, gemensamma eller inte, är att skriva ett testamente.
– Med ett korrekt och väl utformat testamente kan situationen bara förbättras. Alla kan vi hamna i oväntade eller oplanerade situationer, och det oavsett ålder. Men med hjälp från rätt håll och lösningar utifrån dina behov får du inga obehagliga överraskningar den dagen livet vänder hos dig, avslutar Zozan med eftertryck.