Vi tar nu hand om din ansökan,inom 10 vardagar och återkommer till dig.

Har du borgensmän eller andra pantsättare för dina lån kommer vi skicka handlingar till dig som de behöver skriva under. Du skickar tillbaka handlingarna med deras underskrifter. Vi kan därefter ta beslut om din ansökan om amorteringsbefrielse.

Vänligen
Sparbanken i Enköping