Skriv avtal i god tid
Exempel på problem som kan uppstå utan en framtidsfullmakt är när den ena parten blir dement och flyttas till ett eget boende. Den part som bor kvar i den gemensamma bostaden får då inte sälja den. Svårigheter kan även uppstå när barn ska hjälpa en dement förälder med räkningar och andra bankärenden.

”Här får du möjligheten till ett personligt val, som inte tidigare funnits. Du bestämmer själv och kan känna dig trygg med vem som ser efter dina affärer när du själv inte längre kan”, säger Joel Garpe, jurist på kontoren i Bålsta och Kungsängen.

Hur gör man?
"Det finns normalt inga inslag av offentlig tillsyn för framtidsfullmakter, alla beslut rörande fullmakten och rättshandlande fattas inom den privata sfären. Det är en stor skillnad jämfört med godmanskap och förvaltarskap." säger Sandra Widjeskog, jurist på Enköpingskontoret.

Fullmaktshavare utses alltså av dig som fullmaktsgivare och personen står inte under någon myndighetstillsyn. Däremot kan givaren utse en så kallad granskare som fullmaktshavaren ska redovisa sitt uppdrag inför.

Det går att ändra innehållet i en framtidsfullmakt genom att upprätta och bevittna en ny och det går också att återkalla den helt och hållet. Det är möjligt att dela upp olika ärenden på olika fullmaktshavare, exempelvis flera barn.

För att framtidsfullmakten ska vara giltig behöver den uppfylla vissa formkrav. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och underskriven av två vittnen vid samma tillfälle. Av framtidsfullmakten ska det även framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar samt vilka villkor i övrigt som ska gälla.

Vill du upprätta en framtidsfullmakt är du välkommen att boka tid med våra jurister Sandra Widjeskog (Enköping) och Joel Garpe (Bålsta och Kungsängen) som hjälper dig upprätta handlingen precis så som du vill ha den.

Boka tid hos våra jurister

Bakgrundsfakta för framtidsfullmakt

Varmt välkommen hälsar Joel och Sandra!