Analys och slutsatser avseende kvaliteten på utförande av kundorder
Utförda order (non-prof)
Utförda order (prof)
Vidarebefordrade order (non-prof)
Vidarebefordrade order (prof)