Innehåll i förslaget om omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare - mer information kommer

Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna föreslagit att enskilda näringsidkare som haft en omsättning på minst 200 000 kronor under 2019 ska omfattas av stödet och kunna få ersättning med 75 procent av omsättningstappet. Stödet är uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020.

Föreslagna villkor för att stöd ska beviljas är att nettoomsättningen för

  • mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.
  • maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
  • juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019

Den enskilda näringsidkaren kan få stöd på totalt 120 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna mars – april 48 000 kronor, maj 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor.

Förslaget är på remiss.

Omsättningsstöd till enskild näringsidkare (verksamt.se)

 

Hur går ansökan till?
Det går att ansöka mellan den 20 oktober och den 30 november 2020.

Läs mer hos Skatteverket (skatteverket.se)