Hoppa till textinnehållet

Löneutbetalningar inför julen 2020

Här ser du vilka datum som ert löneunderlag behöver skickas till oss, för att era löner ska kunna betalas ut i tid inför julhelgen via våra löneutbetalningstjänster.

Utbetalningsdag 23/12 (sista vardag innan helg)
Swedbank Lön bas (SUS) Oss tillhanda senast kl 09.00 måndag 21/12
Swedbank Lön (SUS) med tilläggstjänst lönespecifikation Oss tillhanda senast
kl 15.00 fredag 18 /12
Bankgirot Lön (KI) Oss tillhanda senast
kl 19.00 måndag 21/12
Lönelista i internetbanken Oss tillhanda senast
kl 11.30 tisdag 22/12
Utbetalningsdag 28/12 (första vardag efter helg)  
Swedbank Lön bas (SIS)        Oss tillhanda senast
kl 09.00 tisdag 22/12
Swedbank Lön (SUS) med tilläggstjänst lönespecifikation Oss tillhanda senast
kl 15.00 månag 21/12
Bankgirot Lön (KI) Oss tillhanda senast
kl 19.00 tisdag 22/12
Lönelista i internetbanken Oss tillhanda senast kl 11.30 onsdag 23/12