Så här ansluter du dig 

Digital anslutning till Fortnox

Digital anslutning för integration med Fortnox görs i nya internetbanken med E-signering (Mobilt BankID).
Ansökan finns under menyn Bokföring/anslut bokföringssystem. Från det att du skickat in ansökan om anslutning tar det ca 2 bankdagar tills att anslutningen aktiveras. Observera att du behöver vara firmatecknare för att kunna teckna avtal.

Manuell anslutning till Fortnox

För manuell anslutning till integration mot programleverantör Fortnox; kontakta din företagsrådgivare eller närmaste bankkontor. Du når oss på 0171-853 00

För att anslutningen ska gå så smidigt som möjligt behöver du förbereda med följande uppgifter inför din kontakt med med oss. Observera att du behöver vara firmatecknare för att kunna teckna avtal.

Tänk på detta! Om ni idag har ett LB-avtal och har skickat filer som har förfallodag vid aktiveringsdatum så uteblir återrapporteringen för dessa. Därför kan det vara bra att aktiveringsdatum ej ligger vid en sådan tidpunkt.