Hoppa till textinnehållet

Med fasträntekonto kan du välja att binda pengarna från sex månader till 1 år. Vill du öka på ditt sparande längre fram öppnar du ett till fasträntekonto.

Om du vill ta ut pengarna i förtid

Om du behöver ta ut pengarna innan slutförfallodagen tillkommer en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Denna beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen. Ränteskillnadsersättningen tas i första hand ut från upplupen ränta, men om den inte räcker tas resterande belopp ut ifrån kapitalet.

Fasträntekonto - mer information

Ring oss

Ring 0171-853 00 så hjälper vi dig. Skaffa kod i internetbanken eller på ett kontor.