Skip to content

Ideell förening

 • Digital ansökan
 • Företagspaketet Plus med de vanligaste tjänsterna
 • Enkel administration - mer tid till verksamheten

Här hittar du information om hur du ansöker för er ideella förening om att bli kund hos oss. Ansökan skickas in digitalt. För föreningens säkerhet och för att vi ska uppfylla lagkrav behöver vi få in styrelsebeslut och annan dokumentation om till exempel företrädare och föreningens verksamhet. Följ checklista nedan för att allt ska bli rätt och ansökan gå snabbare. Som föreningskund hos oss ansluts du till vårt Företagspaket Plus. 

Checklista - Förberedelser innan du kan ansöka

 1. Beslut om företrädare

  Ni måste ha beslutat vem eller vilka personer som ska företräda föreningen gentemot Swedbank. De beslutade företrädarna ska också vara fullmaktshavare enligt blanketten "Fullmakt ideell förening" (punkt 2 nedan) och blir per automatik behörighetsadministratör och användare av föreningens internetbank.


  Det är viktigt att beslut om vem som företräder föreningen, samt hur, är tydligt dokumenterat i ett årsmötes- eller styrelseprotokoll, beroende på stadgars bestämmelser. Använd vår mall för protokoll med exempel på beslutsformulering om företrädare gentemot Swedbank, alternativt kopiera mallens §4 till ert årsmötes-/styrelseprotokoll.

  Mall för protokoll med beslutsformulering om företrädare (pdf)

 2. Fyll i "Fullmakt ideell förening"

  Skriv in de personer ni beslutat som föreningens företrädare gentemot Swedbank i blanketten ”Fullmakt ideell förening”.

  Fullmakten är obligatorisk och ska både skickas in med ansökan digitalt, samt tas med i original till kontoret när ansökan är godkänd.
  Fullmakt ideell förening (pdf)

 3. Skanna och spara följande dokument digitalt

  • Senast antagna stadgar.
  • Protokoll från konstituerande möte alternativt senaste årsmötet/årsmöten där nuvarande styrelse är vald.
  • Protokoll från mötet där företrädare gentemot Swedbank beslutats.
  • Fullmakt ideell förening
  • Annan dokumentation såsom Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse, Årsredovisning och budget.

  Alla protokoll samt Fullmakt ska vara fysiskt underskrivna. Protokoll ska också vara fysiskt vidimerade.

  Det här ska stadgarna och protokollen innehålla

 4. Förbered svar på frågor om er förenings verksamhet

  Då alla frågor om er föreningens verksamhet måste besvaras vid ett och samma tillfälle i den digitala ansökan är det viktigt att ni är förberedda. Skriv gärna ut och gå igenom checklistan och frågorna tillsammans i styrelsen.

  Checklista med frågorna och begreppsförklaring (pdf)

Pris

Med tjänsterna i Företagspaket Plus för föreningar får ni enklare administration och mer tid till er kärnverksamhet. Din förening får också rabatt på Swish. Paketet passar er som är:

- ideell förening
- ekonomisk förening (till exempel bostadsrättsförening eller samfällighetsförening)

Pris: 1 200 kronor per år.

 

Rabatterad tilläggstjänst

Swish företag: Rabatterat pris 1,50kr/mottagen betalning.

 

Svar ansökan

Uppskattad väntetid för att få svar på din ansökan är 1 månad. Tack för ditt tålamod!

Vanliga frågor och svar

Behöver du hjälp med något annat?