Meny
Sponsring och Stipendier

Hyckerströmska stiftelsen

Hyckerströmska stiftelsen har till ändamål att årligen lämna ekonomiskt bistånd till ett antal kvinnliga studerande vilka genomgår eftergymnasial utbildning och är folkbokförda i Enköpings kommun.

Skicka in din ansökan senast den 15 mars 2024.

Hyckerströmska

Vid bedömning av ansökningarna tar vi hänsyn till studiemål, ekonomiska förutsättningar, familjeförhållande samt din motivering till varför just du ska få ett stipendium.

Din ansökan ska vara Hyckerströmska Stiftelsen till handa senast fredag den 15 mars 2024. Skicka till:

Hyckerströmska Stiftelsen
c/o Sparbanken i Enköping
Box 912
745 25 Enköping
 

För frågor, kontakta

 

Ansök senast den 15 mars