• Om du svarat Ja på samtliga frågor - gå vidare och fyll i din ansökan.
  • Om du svarat Nej på någon frågra - utveckla ditt förslag i ansökan
  • Om du svarat Nej på flera frågor är vi sannolikt inte rätt sponsor för din förening.