Kriterier:
Stipendiet tilldelas förening i vårt verksamhetsområde som utför en betydelsefull samhällsinsats inom ungdomsverksamheten. Detta genom att erbjuda ungdomar en meningsfull och stimulerande miljö, samt att lite utöver det vanliga, socialt engagera sig i ungdomsfrågor.

Stipendiebeloppet ska användas till föreningens fortsatta utveckling av verksamheten.