Kriterier:

Personligt stipendium riktat till ungdomar som inom sitt intresseområde på ett unikt sätt visar engagemang, driftighet och redan nått framgångar i sitt utövande.

Stipendiet ska stimulera till fortsatt utveckling och en målmedveten satsning för att nå ytterligare framgång och tillhöra en toppnivå inom sin verksamhet.

Stipendiaten ska ha anknytning till vårt verksamhetsområde.