Meny
Sponsring och Stipendier

"Det är dina framtida möjligheter vi skapar här"

Har du varit anställd hos olika arbetsgivare? Då har du med stor sannolikhet din tjänstepension utspridda hos olika förvaltare. Mitt råd är att du samlar ihop de som är flyttbara för att skapa dig en bättre överblick, säger Daniel Demir, premiumrådgivare i Kungsängen.

Maxa dina framtida möjligheter - 5 steg till bättre koll på pensionen

  1. Öppna ditt orange kuvert
  2. Logga in på minpension.se
  3. Gör din pensionsprognos – ta hjälp av en rådgivare för att få koll
  4. Samla dina flyttbara pensionsdelar – det hjälper vi också till med
  5. Följ dina pensionsplaceringar i din internetbank

Det kan låta enkelt, men faktum är att många kunder inte ens öppnar sitt kuvert från pensionsmyndigheten.

- Jag får ofta höra att det känns för stort och krångligt att ens ta tag i, säger Daniel. Min uppmaning är verkligen att ta hjälp av en rådgivare på banken. Det är dina framtida möjligheter vi skapar här och väldigt många kunder uttrycker en stor lättnadskänsla när de lämnar vårt rådgivningsmöte och har gjort ett aktivt val.  

Daniels 3 tips för ditt pensionssparande

Varför ska jag samla mina tjänstepensioner?
Att samla dina flyttbara pensionsdelar så de ligger under ett och samma tak ger dig stor fördel när du får rådgivning kring hela din pension och inte bara delar av den. Du får också en bättre koll på din framtida inkomst via din internetbank och det blir lättare den dagen då du ska planera för uttag av din pension. 

Hur går ett rådgivningsmöte om pension till?
Tillsammans loggar vi in på minpension.se och ser över din PPM (från staten) och dina tjänstepensioner (från dina arbetsgivare). Vi tar även med ditt privata pensionssparande och gör din pensionsprognos. Utifrån den sätter vi en handlingsplan för din pension där vi siktar på att nå 80% av din slutlön som räknas som en bra pension.

På vilka sätt kan jag öka min pension?
Det är viktigt att hitta en bra risknivå och avkastning på dina placeringar utifrån hur lång tid du har kvar till pension. Dina pengar kan då jobba för dig ända tills det är dags att gå i pension.  Har du möjlighet att påverka arbetsgivarens avsättning till din tjänstepension är det ett bra sätt att öka sparandet. Finns inte den möjligheten är bankens råd att du bör sätta av så mycket i privat sparande att du hamnar på de 80% av din slutlön.