Meny
Sponsring och Stipendier

"Se till att det blir som du vill!"

Att tänka på att göra slut när man precis ska inleda ett gemensamt liv kan kanske kännas lite cyniskt, men faktum är att det är precis tvärtom. Det är ett bra sätt att göra det tydligt hur man vill ha det och undvika bråk om man skulle gå skilda vägar. En bra start, helt enkelt. 

- Det är inte det roligaste ämnet att ta upp med sin partner, men det finns många fördelar med att på förhand komma överens om vad som ska hända vid en separation eller ett dödsfall. Tillfällen då det finns mycket annat att tänka på och oroa sig över. Att det redan finns en överenskommelse om vad som ska hända med vardera parts egendomar förebygger även konflikter som tyvärr ofta uppstår, kanske framförallt vid separationer, säger Carl Eidenert, jurist på Sparbanken i Enköping.

"En del kunder vet exakt vad de vill göra, andra hur de vill att det ska bli i slutändan. Min uppgift är att ge dem verktygen som ser till att det blir som de vill."

Skillnaden när gifta och sambo går i sär
Om ett gift par skiljer sig ska de dela på alla tillgångar efter att skulderna är avräknade (dock inte "enskild egendom"), även det som var och en ägde innan giftermålet. Det kallas giftorätt.

Som sambo har man istället bara rätt till hälften av gemensam bostad och bohag som man har köpt tillsammans. Där ingår alltså inte sådant var och en har köpt för eget bruk eller ägde före samboförhållandet. Om den ena parten har flyttat in hos den andre har hen alltså inte rätt till halva bostaden eller bohag som redan fanns om det blir tal om separation. 

Gift eller sambo - vad gäller?

- Mina kundmöten om samboavtal eller äktenskapsförord kan se väldigt olika ut, säger Carl. Ibland vet kunderna exakt vad de vill, exempelvis att en viss fastighet ska vara enskild egendom enligt ett äktenskapsförord. I andra fall har kunderna en bild av hur de vill att saker ska bli i slutändan, men vet inte riktigt hur det ska gå till.

- För mig är det viktigt att du som kund förstår vad ett samboavtal eller äktenskapsförord får för verkningar. På så sätt kan du ta informerade beslut om hur du vill att dina ekonomiska förhållanden ska regleras.

Då behöver du ett samboavtal eller äktenskapsförord

Samboavtal

  • Bostad och bohag som införskaffats för att använda gemensamt ska delas enligt sambolagen lika vid en separation, om någon av er kräver bodelning. Vill ni inte att det ska delas lika behöver ni skriva ett samboavtal.
  • Det spelar ingen roll om ni har betalat olika mycket, till exempel om den ena har betalat en större del av den gemensamma bostaden, vid en separation delas tillgången lika om samboavtal saknas.
  • Sådant som köpts innan ni flyttade ihop inkluderas inte i en bodelning. Det gör inte heller ägodelar som inte har någon direkt koppling till boendet, till exempel sparande eller en bil. Det går till den som står som ägare.
  • Samboavtalet behöver inte registreras eller bevittnas, det räcker med att båda parter skriver under.

Äktenskapsförord

  • Till skillnad från sambos delas allt även sådant man hade innan äktenskapet lika vid en separation. Vill ni inte att det ska delas lika behöver ni skriva ett äktenskapsförord.
  • Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt och kan skrivas antingen innan eller under äktenskapet.
  • Äktenskapsförordet ska vara daterat och underskrivet av båda parter. Inga vittnen behövs.
  • I äktenskapsförordet ska det framgå de tillgångar som ska vara "enskild egendom" och alltså undantas från bodelningen.
  • Det färdiga äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket.
  • Vill man ändra eller upphäva ett äktenskapsförord behöver man skriva ett nytt och registrera det hos Skatteverket.