Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor

Male hands writing on linen cloth - small business

Företag och föreningar 

Konto Ränta
Företagskonto  
Mer än 250.000 kr 0 %
100.000-250.000 kr 0 %
upp till 100.000 kr 0 %
Mälarkonto  
över 100.000 kr 0 %
upp till 100.000 kr
0 %
Skogskonto 1,30 %
Skogslikvidkonto 1,05 %
Placeringskonto Lantbruk 0,05 %