Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor

Konton

Pris

Privatkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Fria uttag. Konto för ungdomar upp till 20 år.
Ränta för närvarande: 1,00 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.
 

e-sparkonto

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,00 %

Mälarkonto

Sparkonto för helkunder i Sparbanken i Enköping, kan öppnas av privatperson, företag och förening. Fritt antal uttag.

Ränta

upp till 100 000 kr    0 %    
över 100 000 kr        0 %

Premiumkonto

Ränta för närvarande: 0,20 %

Sparkonto för Premiumkunder hos Sparbanken i Enköping. Fria uttag, inga produkter kan kopplas till detta konto.

Private Bankingkonto

Ränta för närvarande: 0,45 %

Sparkonto för Private Bankingkunder hos Sparbanken i Enköping. Fria uttag, inga produkter kan kopplas till detta konto.

Fasträntekonto

- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Skogslikvidkonto

Räntan är för närvarande 1,05 % på Skogslikvidkonto.
För likvider i avvaktan på att öppna skogskonto

Skogskonto

Räntan är för närvarande 1,30 % på Skogskonto enligt specialregler - skatteregler.

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.