Meny
Sponsring och Stipendier

Hyckerströmska stiftelsen

Hyckerströmska stiftelsen har till ändamål att årligen lämna ekonomiskt bistånd till ett antal kvinnliga studerande vilka genomgår eftergymnasial utbildning och är folkbokförda i Enköpings kommun.

Sista datum för att skicka in ansökan var den 15 mars 2024.

Hyckerströmska

Vid bedömning av ansökningarna tar vi hänsyn till studiemål, ekonomiska förutsättningar, familjeförhållande samt din motivering till varför just du ska få ett stipendium.

För frågor, kontakta