Priset uppmärksammar bankens insatser för att öka tillgängligheten och förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

- Vi har sedan länge ett stort fokus på just tillgänglighet i banken och alla delar i motiveringen går hand i hand med det vårt Sparbankshjärta klappar för, säger Peter. Att vi ska vara en plats för alla, oavsett vad.

Motivering till priset löd: ”För deras genuina och mångåriga arbete med att tillgängliggöra banken för kunder och besökare. I kombination med en tillgänglighetsanpassad lokal och en professionell personal som snabbt stödjer så blir platsen trygg ur ett tillgänglighetsperspektiv. Sparbanken är dessutom den enda bank i kommunen som hanterar kontanter vilket ger stor uppskattning bland många Enköpingsbor.”

Vad innebär arbetet med tillgänglighet i praktiken?
- Ambitionen är att fånga upp och hjälpa alla kunder med deras frågor direkt när de kommer innanför dörren. Det krävs en bred kompetens och lyhördhet hos vår personal för att själva snabbt ta hand om ärendet eller hitta rätt rådgivare för kunden. Utöver vår duktiga personal är tillgänglighet för oss att vara ett ”fullservicekontor” där vi erbjuder allt inom bank och försäkring under ett och samma tak.

Vad innebär priset för banken?
- Priset är ett fint kvitto på vårt arbete och det vi brinner främst för, att finnas där för våra kunder. Det gäller alla kundgrupper i alla åldrar, säger Peter.