Meny
Sponsring och Stipendier

Hållbara investeringar – en lönsam affär?

- Hållbarhet är idag inte bara en trend eller ett sätt att visa socialt ansvar, utan en medveten långsiktig strategi. Finansmarknaden har möjligheter att styra kapital till en mer långsiktig och hållbar utveckling, till exempel kan ett företags bankfinansiering påverkas av företagets hållbarhetsredovisning. Säger Michel Lafis, Private Banker på Sparbanken i Enköping. 

Idag är det också ett lagkrav, som gäller inom hela EU, att en rådgivare måste informera sig om sin kunds hållbarhetspreferenser innan ett placeringsförslag lämnas till kunden.

"Det finns risker med att investera i bolag med ett oansvarigt hållbarhets- arbete."

Michel Lafis, Private Banker

man med skägg och glasögon iklädd orange slips vit skjorta och kavaj

Varför ställer rådgivaren frågor om hållbarhet?
- Hållbarhet och hållbarhetspreferenser är två väldigt breda uttryck och inrymmer såväl miljöfrågor, som socialt ansvar och bolagsstyrning. Ett mer internationellt uttryck för dessa områden är ESG, berättar Michel. Innan vi rådgivare kan ge ett placeringsförslag behöver vi ställa ett antal hållbarhetsfrågor till dig som kund. 

- Frågorna anpassas idag utifrån vad den stora massan av bolag och fonder är kapabla att redovisa, och utifrån rimliga förväntningar på vad kunden kan ta ställning till. Självklart finns ett svarsalternativ om du inte har hållbarhetspreferenser eller om du inte önskar att specificera sina hållbarhetspreferenser. Här har vi som rådgivare en utmaning att ta upp dessa frågor och förklara på ett kortfattat och lämpligt sätt.

Hur påverkas avkastningen?
- Investeringar i aktier eller aktiefonder handlar i huvudsak om förväntningar gällande bolagens framtida vinster och affärsmöjligheter. Därför behöver du som investerare blicka mer framåt än bakåt. Fina bolagsrapporter är egentligen bara historiska data även om det förstås kan ge oss en fingervisning om framtida förväntningar, säger Michel.

Är hållbara investeringar en lönsam affär?
- Vi ser nu en snabb utvecklingen inom många områden och idag växer det fram bolag som profiterar på risker vi ser vad gäller till exempel miljön. Det innebär att vissa företag och smarta teknologier växer fram och omvandlar dessa miljörisker till affärsmöjligheter. Denna omställning kan innebära att de bolag som är lönsamma idag inte behöver var det i framtiden. Det finns också risker att investera i bolag som har ett oansvarigt hållbarhetsarbete. En miljökatastrof, dålig bolagsstyrning eller oschyssta arbetsförhållanden kan kosta ett företag både i form av rykte, böter och dyrare framtida finansiering.

Hur ska du som investerare tänka?
I stort sett alla fonder vi erbjuder idag genom rådgivning uppfyller våra kriterier för hållbara investeringar, avslutar Michel. 

Du kan också ställa frågor

Vi måste ställa många frågor till dig men du kan också ställa frågor till oss. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om hållbart sparande.