Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Organisation

Styrelerum

Hur styrs banken?

  • Ytterst ansvariga för sparbankens verksamhet är huvudmännen.
  • Huvudmännen fastställer sparbankens reglemente.
  • På årsstämman fattar huvudmännen beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning avseende det gångna verksamhetsåret.
  • Dessutom utser stämman styrelseledamöter, huvudmän och revisorer.
    Styrelsen utser VD och tillsammans med denne ansvarar man för sparbankens förvaltning under året.
  • På årsstämman utsedda revisorer granskar styrelsens förvaltning och avger revisions berättelse till stämman.

Valberedning

Styrelse

Huvudmän

Ledning