Mer information

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta någon av våra jurister. Du kan även läsa mer om framtidsfullmakt på Bankföreningens webbplats.

Framtidsfullmakt - Bankföreningens information (swedishbankers.se)