Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vilket underhåll behöver ditt hus?

Att följa en checklista för att se om ditt hus under respektive säsong är ett bra sätt att undvika oväntade överraskningar. Här får du expertens Malte Rungård, byggteknisk rådgivare på Villaägarnas Riksförbund, tips om det viktigaste att ha koll på.

Flicka drar sin pappa och bror i en skrinda

Vår/Sommar

 • Tak

  Nu är det bra att göra en större tillsyn av taket och kolla att alla takpannor ligger rätt, och att snön inte förstört något. Det kan vara bra att lyfta på någon takpanna för att se att pappen under ser ok ut. Ta även bort mossa på tak genom att borsta bort eller rengöra med lämpligt medel.

 • Hängrännor

  Hängrännor rengöres antingen med hink, stege och liten spade, alternativt finns det speciella borstar med stång som man kan rengöra hängrännorna med.

 • Fasad

  Det är inte fel att spola av fastigheten på våren då damm och pollen kan öka slitaget på fasaden. Använd vattenslang och spola av med sunt förnuft så att inte fukt tränger in i väggen.

  Oavsett fasadens material, handlar fasadvård om att se till att fukt inte tränger in. Hur ofta ett trähus behöver målas beror på var du bor och vilken färg fasaden är målad med. För slamfärg gäller ungefär vart sjunde till tionde år, för linoljefärg ungefär vart tionde år, och för alkyd- och akrylatfärg mer än tio år. För putsade hus är det bra att laga större sprickor så att de inte spricker ännu mer och för att undvika att eventuell fukt kommer in. Täta sprickorna, eller ta hjälp av fackman. Även tegelfasad bör du se över regelbundet för att upptäcka eventuella skador. Tegelfasader är vanligtvis tåliga, men om teglet går sönder kan det bli fråga om ganska omfattande renovering. Vanligast är skador runt fönster och dörrar.

 • Uteplats

  Se över uteplatser och tvätta rent. Behandla din altan med lämplig träolja eller den behandlingsmetod du valt.

 • Tätning

  Vår och sommar är en bra tid att montera tätningslister runt fönster och dörrar.

 • Fönster

  Skrapa och måla fönster. Hur ofta detta behöver göras beror på var du bor, men ungefär vart åttonde till tionde år. Sjönära hus och hus på västkusten slits mer, och husets norrsida slits minst. Hinner du inte göra ett grundligt jobb ett år kan du bättringsmåla ett fönster och få respit i något år. Nedre delen av fönstret slits mest.

 • Avlopp

  Gör rent ditt vattenlås om det rinner dåligt i avloppet. Om problemet kvarstår och det hörs ett gurglande ljud kan det vara lämpligt att spola avloppsledningen. I vissa fall kan man behöva anlita en spolfirma.

 • Utomhusbrunnar

  Undersök var du har din uppsamlingsbrunn eller ditt sandfång för dränering och dagvatten. Inspektera och undersök om löv, sand eller annan smuts behöver avlägsnas. Dagvatten från uppsamlingsbrunn rinner ofta till kommunens dagvattenledning eller till en egen stenkista (även kallad LOD) på tomten.

 • Dränering

  Kan påbörjas så fort tjälen släppt. Omdränering går att genomföra året runt om väderleken tillåter. Risken är om återfyllnadsmassor fryser och kan skada källarens nya fuktskydd vid återfyllnad.

Höst

 • Tak

  Kolla taket, så att takpannor ligger rätt och tätt och att taket över lag ser ut att hålla en säsong till.

 • Hängrännor/stuprör

  Rensa om det kommit mycket löv, annars kan detta vänta till våren. Kolla lövsilar som kan vara placerade vid stuprör eller i hängrännor. Platta tak har ofta takbrunnar som kan behöva rensas.

 • Fönster

  Se efter så att inget har lossnat. Gör punktinsatser för att täta eller måla.

 • Uppvärmning

  Innan uppvärmningssäsongen börjar kan det vara bra att se över din värmeanläggning. Oavsett om du har en värmepump, elpanna, pellets eller fjärrvärme kan anläggningen behöva underhållas. Även värmedistributionssidan behöver underhållas. Kolla expansionskärl, undersök termostater och lufta radiatorer.

 • Balkong

  Gör rent vid behov och förankra eventuella möbler eller annat material som kan föras bort med vinden.

 • Krypgrund

  För hus med krypgrund och uteluftsventilation kan det vara bra att gå ner och kolla. Lägg en ficklampa så att släpljus bildas, om det då syns reflekterande glimrande skimmer, ungefär som frost vintertid, kan det vara tecken på mikrobiell påväxt och fackman kan behöva rådfrågas.

 • Utemiljö

  Plocka in vattenslangar så att de inte är kopplade till vatten som kan frysa och gå sönder. Ta bort växtlighet på hus som eventuellt kan skada huset. Skydda trädgårdsplantor.

 • Förbered för kommande renoveringar

  Hösten är en bra tid att ta in offerter för till exempel fasadrenovering, dränering, takrenovering med mera som du tänkt göra längre fram. Då ligger du tidigt i pipen när våren kommer och vädret underlättar att jobbet utförs.

Vinter

 • Tak

  Vid snörika vintrar kan taket behöva skottas så att inte takets konstruktion knäcks eller får sättningar.

 • Vind

  Det är bra att undersöka vinden och se om det finns fuktfläckar eller annan indikation på fukt. Man kan mäta relativa luftfuktigheten (RF) över tid och om man ser längre perioder med RF över 70–75 procent kan det tyda på mikrobiell påväxt. Då kan det vara lämpligt att anlita en fuktsakkunnig för vidare utredning.

 • Balkong

  Vid snörika vintrar kan det vara bra att skotta även balkong.

 • Tätning

  Vintern kan vara en bra tid att leta efter värmeläckage och förslagsvis kan man termografera, det vill säga fotografera med värmekamera, för att sedan genomföra punktinsatser på de ställen där det finns större energiförluster.

Spara pengar med en energikoll

Bor du i hus? I samarbete med företaget Hemma erbjuder vi en kostnadsfri energikoll där du får konkreta förslag på hur du kan spara el hemma. Bra för plånboken - och miljön. 

Sänk elkostnaden med solceller

Funderar du på att investera i solceller? Med solpaneler ger du dig själv möjligheten att sänka dina elkostnader. Vi erbjuder Sollånet - oavsett vilken leverantör av solpaneler du väljer.

Låna till renovering?

Vid renovering är det vanligt att höja sitt bolån. Det kan öka bostadens värde och man kan undvika stora och dyra ingrepp i framtiden genom att underhålla sin bostad. 

Andra läste också

 • Om olyckan är framme - detta ingår vanligtvis i hemförsäkringen

  När olyckan är framme är det bra att ha en hemförsäkring på plats. Men vad täcks egentligen?

  Hemförsäkring om olyckan är framme
 • Rot och rut – så funkar det!

  Vill du anlita professionell hjälp för städning eller trädgårdsarbete? Eller låta proffs renovera ditt badrum? Här är allt du behöver veta när det gäller rot- och rutavdrag!

  Bra att veta om rot och rut
 • Låna till renovering? Alternativen och tipsen

  Att låna till en renovering kan ibland vara nödvändigt, och det finns några saker som är bra att tänka på. Här är några tips att ha i åtanke innan du sätter igång.

  Att låna till en renovering