Skip to content

Boindex

Familj packar upp flyttlådor i det nya hemmet

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Aktuell rapport

Swedbank Boindex kvartal 1 2023: Boindex på ny rekordlåg nivå

Swedbank Boindex kvartal 1: Boindex på ny rekordlåg nivå

Stigande bolåneräntor i kombination med högre bostadspriser har sänkt Swedbank Boindex till ny rekordlåg nivå. Störst är fallet för bostadsrätter. Många bostadsrättsföreningar väntas dessutom behöva höja månadsavgiften i år, enligt en kompletterande fördjupningsrapport från Swedbank och sparbankerna.

Swedbank Boindex har fallit ytterligare till en ny lägstanivå. För första kvartalet 2023 ligger Swedbanks sammanvägda Boindex på 95, jämfört med 97 föregående kvartal. Boindex för småhus sjönk till 94 (mot tidigare 95) medan index för bostadsrätter sjönk till 96 (från 102 tidigare kvartal). Förklaringen är högre bostadspriser och stigande bolåneräntor.

- Hushållen pressas allt mer av stigande boendeutgifter. Sannolikheten att fler hushåll kan få problem med att betala för sitt boende har ökat, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Högre boendeutgifter trots lägre el- och uppvärmningskostnader

Lägre el- och uppvärmningskostnader har inte kompenserat för högre bolåneräntor och stigande bostadspriser.

- Boindex har fallit mest för bostadsrätter. Ökade räntekostnader och högre månadsavgifter gräver allt djupare hål i bostadsrättshavarnas plånböcker, säger Arturo Arques.

Den som köper en bostadsrätt idag behöver i genomsnitt lägga 32 procent av sin disponibla inkomst på boendeutgifter. I Stockholm och Göteborg behöver ensamstående som köper en bostadsrätt idag i genomsnitt lägga 71 respektive 59 procent av disponibel inkomst på boendeutgifter.

Många bostadsrättsföreningar tar ut för låga månadsavgifter

Trots att många bostadsrättsföreningar fick stora kostnadsökningar 2022 valde många föreningar att inte höja månadsavgiften. En fortsatt hög inflation och stigande bolåneräntor kommer tvinga många föreningar att höja månadsavgiften i år.

- Eftersom de flesta föreningar inte har några andra intäkter än årsavgifterna från medlemmarna så innebär det att många föreningar kommer behöva höja avgiften. Om och hur mycket beror bland annat på föreningens behov av reparationer, storleken på lånen och hur mycket sparande föreningen har,
säger Arturo Arques.