Vi förväntar oss klassisk fördelningspolitik med löfte om ökade utgifter för skola, vård och omsorg samt miljö och säkerhet. Vårändringsbudgeten innehåller ett antal mindre utgiftökningar, samt ett bidrag till kommunerna för kostnader för migration. Vi bedömer att vårbudgeten inte ger någon märkbar effekt på svensk ekonomi i närtid. Den bedöms inte heller vara marknadspåverkande. Vi flaggar dock för att finanspolitiken efter valet kommer att påverka ekonomins utveckling och kan ha effekt på finansiella marknader framgent. Oavsett valutgång kommer den regering som tillträder att möta stora utmaningar för svensk ekonomi under nästa mandatperiod.

Mer information

Läs hela analysen och mer om makro på samlingssidan:

Makrofokus: Vårbudgeten en tydlig avsiktsförklaring inför valet (analysen)

Mer makro (samlingssida)