Delindex för orderingång svarade för den största månatliga uppgången i maj om än från rekordlåga nivåer och bidrog med 2,1 indexenheter till PMI-tjänster, följt av sysselsättning (0,8 indexenheter). Leverantörernas leveranstider sjönk i maj efter den starka uppgången i mars och april, vilket drog ned PMI-tjänster med 0,8 indexenheter tillsammans med delindexet för affärsvolym.

Index för tjänsteföretagens affärsplaner noterades till 38,5 i maj. Indexet är därmed kvar på historiskt låga nivåer och innebär att en övervikt av tjänsteföretagen räknar med en minskad affärsvolym.

Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg till 40,5 i maj från 38,3 i april. Utsikterna för svenskt näringsliv för de närmaste månaderna ser dock fortsatt utmanande ut inte minst med hänsyn till de låga produktions och affärsplaner som tillverknings- och tjänsteföretagen har för det närmaste halvåret, säger Jörgen Kennemar. 

PMI-tjänster maj 2020 (pdf)

Företagande, samlingssida