Mikael Wik, investeringsstrateg på Swedbank Analys, förklarar;

– Utifrån vårt makroscenario, med fortsatt förbättrad global konjunktur kommande år, anser vi att det ännu är för tidigt att vikta ned aktier. Samtidigt är det svårt att jämföra dagens värderingsnivåer på aktiemarknaden när andra placeringsalternativ, såsom räntor och krediter, förväntas ge mycket låg avkastning. Med andra ord motiverar fortsatt bristen på alternativ en högre aktievärdering.

Aktier: bra konjunkturutveckling ger högre vinster och god möjlighet till lönsamma placeringar

Sedan strategin i maj har valutamarknadens rörelser varit stora. Svagare dollar, jämfört med både euro och svenska kronor, har resulterat i en ovanligt stor valutaeffekt på avkastningen vad gäller aktier. Som svensk aktiesparare är det lätt att ställa sig frågan om den dystra utvecklingen under sommaren är starten på en fortsatt nedgång. En viktig faktor i analysen är att nästan hela nedgången kan förklaras av starkare krona, vilket betyder att internationella investerare inte har påverkats av sommarens utveckling på samma sätt. Bolagsrapporterna för andra kvartalet har visat starkare resultat än förväntat i samtliga regioner. Efter första och andra kvartalets rapportsäsonger kan det konstateras att det skett ett trendskifte i företagens lönsamhet och vinsttillväxt under 2017. Bristen på vinsttillväxt under åren 2011 till 2016 är en av orsakerna till dagens höga aktievärdering globalt. Om trendskiftet håller i sig och vinsttillväxten, med stöd av starkare konjunktur, fortgår under 2018 och 2019 kan aktiemarknaderna leverera en god avkastning samtidigt som värderingen är oförändrad.

Räntor: dåligt betalt för ränterisk

Centralbankerna går mot försiktiga och gradvisa räntehöjningar vilket innebär att sannolikheten är låg för kraftigt höjda räntor framöver. Detta gör ränteplaceringar med lång löptid oattraktiva och därmed kvarstår rekommendationen för kort löptid för ränteplaceringar.

Krediter/företagsobligationer: begränsad avkastningspotential

Kreditmarknaden påverkas positivt av nuvarande marknadsläge. Konjunkturens återhämtning i kombination med låga räntor ger företag låga finansieringskostnader, vilket gynnar placeringar i krediter, så som företagsobligationer. Krediter med hög risk (High Yield) värderas just nu synnerligen högt och Swedbank Analys bedömer att aktier i dagsläget har en högre potential till god avkastning framöver, vilket talar för aktier framför krediter med hög risk.

Mer information

Vad ska man då som investerare göra? Läs mer i senaste upplagan av Swedbanks Investeringsstrategi. För rapport med affärsförslag var vänlig logga in i din värdepapperstjänst i mobil- eller internetbank eller Aktiellt, alternativt kontakta din rådgivare.

Swedbanks Investeringsstrategi – konjunkturen håller i taktpinnen (rapport)

Investeringsstrategi och allokering (samlingssida med rapporter)

Aktiellt (webbtidning)

Presentation i bankens webb-tv (Swedbank Direkt)