Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor privat - inlåningsräntor

Ta del av våra aktuella inlåningsräntor på våra privatkonton och läs mer om hur det fungerar.

Fasträntekonto

Pris

- Minsta sparbelopp är 50 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. Kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Ränta är för närvarande 1,35 %

Sparkapitalkonto

Framtidskonto

Pris

Ränta för närvarande 0,50 % från första kronan. Uttagsavgiften är för närvarande borttagen. Fria uttag gäller.

Privatkonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Pris

Fria uttag. Konto för ungdomar upp till 20 år.
Ränta för närvarande: 3,25 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.
 

Skogskonto

Pris

Räntan är för närvarande 3,55 % på Skogskonto enligt specialregler - skatteregler.

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0,5%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Inlåningsräntor företag

Konton

Pris

Privatkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Fria uttag. Konto för ungdomar upp till 20 år.
Ränta för närvarande: 3,25 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.
 

e-sparkonto

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Ränta är för närvarande 1,35 %

Mälarkonto

Sparkonto för helkunder i Sparbanken i Enköping, kan öppnas av privatperson, företag och förening. Fritt antal uttag.

Ränta för närvarande 1,35 % från första kronan.

 

Premiumkonto

Ränta för närvarande: 2,35 %

Sparkonto för Premiumkunder hos Sparbanken i Enköping. Fria uttag, inga produkter kan kopplas till detta konto.

Private Bankingkonto

Ränta för närvarande: 2,95 %

Sparkonto för Private Bankingkunder hos Sparbanken i Enköping. Fria uttag, inga produkter kan kopplas till detta konto.

Fasträntekonto

- Minsta sparbelopp är 50 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. Kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Skogslikvidkonto

Räntan är för närvarande 2,05 % på Skogslikvidkonto.
För likvider i avvaktan på att öppna skogskonto

Skogskonto

Räntan är för närvarande 3,55 % på Skogskonto enligt specialregler - skatteregler.

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0,5%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.