Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

PMI, inköpschefsindex – tjänster

Small business - Företag

Swedbanks/Silfs Inköpschefsindex (PMI) för industrin är en viktig, tidig och lättolkad konjunkturindikator för svensk ekonomi.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

De senaste analyserna

PMI steg till 46,8 i januari – nedgången i industrin bromsar in

PMI-total noterades till 46,8 i januari från 45,9 i december. Det är första gången på elva månader som indexet ökade men fortfarande utanför tillväxtzonen för sjätte månaden i rad. Fallet i PMI har dock långsamt bromsat in under de senaste månaderna och kan vara ett tecken på att vi närmar oss botten i industrikonjunkturen samtidigt som produktionsplanerna är på väg upp, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för januari (pdf)

PMI–tjänster sjönk i december till 53,0: nedkylningen fortsätter

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 53,0 i december jämfört med 54,3 i november och är andra månaden i rad som indexet backade. Det visar att tjänstekonjunkturen fortsätter att försvagas och även om indexet antyder om fortsatt tillväxt i de större tjänsteföretagen har vi sannolikt ännu inte sett de fulla effekterna av en svagare industrikonjunktur och ett lägre bostadsbyggande samtidigt som hushållens konsumtionsutrymme krymper, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

Inköpschefsindex för december (pdf)

PMI–tjänster föll i november till 54,3: bräckligare tjänstekonjunktur

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 54,3 i november från nedreviderade 56,6 i oktober. Nedväxlingen i tjänstekonjunkturen fortsätter men är alltjämt kvar i tillväxtzonen tack var en stark sysselsättning men med ökad risk för bakslag längre fram vilket inte minst avmattningen i orderingången och företagens lägre produktionsplaner indikerar, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex. 

Inköpschefsindex för november 2022 (pdf)

PMI–tjänster ökade i oktober till 56,9: men nedåtriskerna kvarstår

 Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades i oktober till 56,9 från 55,1 i september. Det är en överraskande stark siffra inte minst över sysselsättningen men trenden i tjänstekonjunkturen är nedåtriktad och risken har snarare ökat för att vi kommer att se en svagare utveckling längre fram i och med nedgången i industrin och hushållens krympande köpkraft, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex. 

Inköpschefsindex för oktober 2022 (pdf)

PMI–tjänster föll i september till 55,1: tillväxten bromsar in

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i september till 55,1 från uppreviderade 58,6 i augusti och innebar att indexet för tredje kvartalet backade med åtta indexenheter jämfört med andra kvartalet. Det visar att tillväxten i tjänstesektorn bromsar in nu när industrikonjunkturen försvagas och hushållens köpkraft urholkas i spåren av den höga inflationen och de stigande räntekostnaderna, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex. 

Inköpschefsindex för september 2022 (pdf)

Arkiv (Research Web)

Äldre analyser

PMI–tjänster steg i januari till 68,6: högtrycket består i tjänstesektorn

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade i januari till 68,6 jämfört med 67,4 i december och är femte högsta nivån i indexets historia. Uppgången var bred och kan få ytterligare stöd framöver när restriktionerna dras tillbaka och smittspridningen av omikron minskar, vilket delvis avspeglas i tjänsteföretagens expansiva affärsplaner, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

Inköpschefsindex för januari 2022 (pdf)

PMI–tjänster föll i december till 67,3: robust tillväxt i tjänstesektorn

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i december till 67,3 från 68,7 i november, vilket är den sjunde högsta nivån i indexets historia. Tjänstekonjunkturen fortsätter att uppvisa en överraskande hög aktivitetsnivå och hittills har smittspridningen av omikron och införandet av nya restriktioner inte satt några stora negativa avtryck i de större tjänsteföretagens verksamheter men nedåtriskerna har ökat, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

Inköpschefsindex för december 2021 (pdf)

PMI–tjänster steg i november till 68,7: full fart i tjänstesektorn

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 68,7 i november från 68,0 i oktober, vilket är den fjärde högsta nivån i indexets historia. Den svenska tjänstekonjunkturen fortsätter att uppvisa en hög aktivitetsnivå och stigande affärsvolymplaner men riskerar ökade utmaningar om smittspridningen tilltar och nya restriktioner skulle införas, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

Inköpschefsindex för november 2021 (pdf)

PMI–tjänster sjönk i oktober till 68,0: fortsatt hög fart i tjänstesektorn

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades i oktober till 68,0 från 69,6 i september. Det är långt över det historiska snittet (56,0) och befäster bilden av en fortsatt stark tjänstekonjunktur och som allt tydligare sätter avtryck på arbetsmarknaden men också i tjänsteföretagens affärsplaner, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

Inköpschefsindex för oktober 2021 (pdf)

PMI–tjänster ökade i september till 69,6: tillväxten tar ny fart

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i september till 69,6, vilket är den näst högsta nivån i indexets historia. Expansionen i tjänstesektorn fortsätter med hög fart, vilket också har bidragit till ett ökat nyanställningsbehov även om stigande insatsvarupriser och längre leveranstider på sikt kan bli hämmande på tillväxten, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

Inköpschefsindex för september 2021 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 64,7 i augusti: nedväxling från hög nivå

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 64,7 i augusti från 69,1 i juli. Det är åttonde månaden i rad som indexet är över 60-nivån och långt över dess historiska genomsnitt (55,8). Även om expansionen tappade fart i augusti är det fortfarande en övervikt av företag som uppvisar en ökad aktivitet samtidigt som affärsplanerna stiger inte minst nu när coronarestriktionerna gradvis dras tillbaka, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för augusti 2021 (pdf)

PMI–tjänster ökade till 69,1 i juli: stark inledning av tredje kvartalet

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 69,1 i juli från uppreviderade 67,9 i juni. Det är den näst högsta nivån i indexets historia och visar att tjänstekonjunkturen fortsätter att stärkas på bred front och som kan få ytterligare stöd när coronarestriktionerna dras tillbaka, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för juli 2021 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 67,4 i juni: högtrycket består i tjänstesektorn

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 67,4 i juni från nedreviderade 71,3 i maj, men är trots det tredje högsta nivån i indexets dryga 15- åriga historia. Det visar att tjänstekonjunkturen befinner sig i en stark expansiv fas och som kan få ytterligare stöd under tredje kvartalet nu när coronarestriktionerna dras tillbaka, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för juni 2021 (pdf)

PMI–tjänster ökar till 71,7 i maj: tillväxten tilltar i tjänstesektorn

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 71,7 i maj från uppreviderade 66,6 i april. Det är den högsta nivån i indexets dryga 15-åriga historia och innebär att den starkare tjänstekonjunkturen får ett allt större fäste och som även tenderar att leda till fler arbetstillfällen när coronarestriktionerna gradvis dras tillbaka, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för maj 2021 (pdf)

PMI–tjänster steg till 62,7 i februari: robust tjänstekonjunktur

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 62,7 i februari från uppreviderade 59,6 och befäster den konjunkturåterhämtning som landets större tjänsteföretag har uppvisat sedan andra halvåret i fjol och som har nära koppling till industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för februari 2021 (pdf)

PMI–tjänster steg till 59,3 i januari: stark inledning av 2021

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade till 59,3 i januari från uppreviderade 56,9 i december, och är fjärde månaden i rad som indexet är högre än historiska snittet (55,4). Utfallet visar på en robust tjänstekonjunktur sannolikt stöttad av tjänsteföretag med nära koppling till industrin men också ökade förväntningar om att coronavaccinet ska lyfta tjänstekonjunkturen, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI-tjänster jan 2021 (pdf)

PMI–tjänster ökade till 58,6 i november: återhämtningen fortsätter

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 58,6 i november från uppreviderade 55,3 i oktober. Tjänstekonjunkturen har stärkts ytterligare och för fjärde månaden i rad är PMI-tjänster över det historiska snittet. Effekterna av den ökade smittspridningen och hårdare restriktioner från myndigheter har inte smugit sig in i de större tjänsteföretagen. Samtliga delindex steg i november vilket sticker ut jämfört med i eurozonen där PMI-talen backade, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för november 2020 (pdf)

PMI–tjänster ökade till 55,0 i oktober: återhämtningen saktar in

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg med måttliga 0,3 indexenheter i oktober till 55,0 jämfört med september. Indexet är i nivå med det historiska snittet men samtidigt ökar indexet inte i samma takt som tidigare. Om det är ett tecken på att konjunkturåterhämtningen i tjänstesektorn håller på att plana ut eller inte är för tidigt att bedöma men risken för en avmattning i tjänstekonjunkturen som vi redan har sett i eurozonen har ökat, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för oktober 2020 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 54,7 i september: återhämtningen avtog

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) backade i september med 2,6 indexenheter till 54,7 från uppreviderade 57,3 i augusti. Det är första gången sedan april som indexet sjönk men är kvar i tillväxtzonen för fjärde månaden i rad. Enskilda månadsutfall ska tolkas med försiktighet men trenden i PMI-tjänster är fortsatt uppåtgående och går lite stick i stäv med vad vi har sett i eurozonen där inköpschefsindex sjunkit under de senaste månaderna, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för september 2020 (pdf)

PMI–tjänster steg till 56,6 i augusti: uppgången fortsätter

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade med 1,6 indexenheter i augusti till 56,6 jämfört med juli och är därmed på en högre nivå än det historiska snittet för PMI-tjänster (55,4). Det visar på en bred återhämtning i tjänstesektorn efter det djupa fallet i våras, vilket på sikt borde avspeglas mer på arbetsmarknaden än vad som hittills har framkommit, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för augusti 2020 (pdf)

PMI–tjänster steg till 54,8 i juli: återhämtning på bred front

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade i juli till 54,8 från uppreviderade 50,9 i juni. Det är tredje månaden i rad som indexet stiger och är nu på den högsta nivån sedan februari i år. Det är glädjande att aktiviteten i tjänstesektorn har förbättrats så snabbt även om tolkningen av juliutfallet normalt sett är mer osäkert delvis på grund av semestereffekter. För att vara mer säker på om det är en varaktig återhämtning behöver vi mer data, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för juli 2020 (pdf)

PMI–tjänster steg till 49,2 i juni: kraftig uppgång efter vårens fall 

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 49,2 i juni från uppreviderade 41,6 i maj. Sedan bottennivån i april har indexet stigit med 9,5 indexenheter och innebär att fallet i tjänstekonjunkturen har stannat upp. Den snabba återhämtningen är delvis en rekyl efter den djupa nedgången i våras men får också stöd av de lättnader som gjorts gällande restriktionerna mot coronaviruset, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för juni 2020 (pdf)

PMI–tjänster steg till 40,9 i maj: fallet i konjunkturen avtog något

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) vände svagt uppåt i maj till 40,9 från 39,0 i april efter den kraftiga nedgången under mars och april. Sannolikt har vi sett den största nedgången i PMI-tjänster. Men ännu finns det inga entydiga tecken på en snar återhämtning i tjänstekonjunkturen vilket inte minst tjänsteföretagens affärsplaner antyder om, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

Inköpschefsindex för maj 2020 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 39,0 i april: nytt stort tapp i tjänstesektorn 

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 39,0 i april från nedreviderade 46,1 i mars, vilket är den lägsta nivån sedan lågkonjunkturåret 2009. Sammantaget har indexet fallit med drygt 17 indexenheter under mars och april. Det är en exceptionell kraftig nedgång som visar på en snabb försämrad tjänstekonjunktur som vi aldrig har sett tidigare i inköpschefsindex, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för april 2020 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 46,9 i mars: snabbt fall i tjänstesektorn

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 46,9 i mars från 56,4 i februari. Det är den största månatliga nedgången i indexets 15-åriga historia och är nu på den lägsta nivån sedan 2012. Nedgången i PMI-tjänster mildrades dock av stigande leveranstider men är sannolikt mer av ett utbudsproblem än en ökad efterfrågan. Den underliggande utvecklingen i PMI-tjänster kan därför vara lägre, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för mars 2020 (pdf)

PMI-tjänster steg till 56,7 i februari: tillväxt men mörka moln hotar

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade i februari till 56,7 från uppreviderade 53,2. Det är den högsta indexnivån sedan hösten 2018 och antyder om en ökad aktivitet i tjänstesektorn. Osäkerheten kring coronaviruset och dess effekter på tillväxten ökar dock risken för en konjunkturavmattning i tjänstesektorn de närmaste månaderna, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för februari 2020 (pdf)

PMI–tjänster steg till 52,5 i januari: tillbaka till tillväxtzonen

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade i januari med 3,4 indexenheter till 52,5 jämfört december och är därmed tillbaka till tillväxtzonen. PMItjänster fortsätter dock att vara lägre än normalt men den nedåtgående trenden har brutits och en svag återhämtning har inletts under de senaste månaderna även om riskerna för bakslag är fortsatt stora, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen
av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för januari 2020 (pdf)

PMI–tjänster steg till 48,7 i december: återhämtning från låg nivå

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 48,7 i december jämfört med 47,9 i november. Det är första gången sedan augusti som indexet ökade. Fyra månader i rad utanför tillväxtzonen visar dock på en fortsatt svag aktivitet i tjänstesektorn, men ljuspunkter finns inte minst i företagens affärsplaner som är fortsatt expansiva även om riskerna på nedsidan är stora, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex - tjänster December (pdf)

PMI–tjänster föll till 47,9 i november: svagare aktivitet än normalt

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i november för tredje månaden i rad till 47,9 från 49,4 i oktober. Nedgången i indexet innebär att aktiviteten i tjänstesektorn fortsätter att minska under fjärde kvartalet till nivåer som inte har noterats på sex år och som bidrar till ett minskat nyanställningsbehov i tjänsteföretagen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex - tjänster November (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 49,5 i oktober: kyligare tjänstekonjunktur

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) backade i oktober till 49,5 från 49,8 i september, vilket är en mildare nedgång jämfört med septemberutfallet. Att PMI-tjänster är under 50-strecket för andra månaden i rad tyder på en kyligare konjunktur hos tjänsteföretagen. Det börjar även sätta avtryck i företagens sysselsättning som svarade för den största nedgången i oktober, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för oktober 2019 (pdf)

PMI–tjänster föll till 49,8 i september: svagt avslut på tredje kvartalet

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i september med 4,4 indexenheter till 49,8. Indexet stannade dock kvar i tillväxtzonen under tredje kvartalet på 52,1, men fortsätter att vara på en lägre nivå än det historiska genomsnittet för PMI-tjänster. Detta antyder om svagare tjänstekonjunktur än normalt, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, september 2019 (pdf)

PMI–tjänster steg till 54,1 i augusti: uppgång men från låg nivå

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i augusti till 54,1 från 52,5 i juli och nådde den högsta nivån sedan mars i år. Uppgången kom till största delen via en ökad orderingång som vi vet kan uppvisa stora månatliga svängningar, vilket gör att augustiutfallet inte ska övertolkas, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, augusti 2019 (pdf)

PMI–tjänster steg till 52,3 i juli: återhämtning efter svagt juniutfall

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i juli till 52,3 jämfört med 49,8 i juni. Det är en positiv siffra men under ytan finns det flera tecken på en fortsatt trög tjänstekonjunktur inte minst orderingången som fortsätter att vara utanför tillväxtzonen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, juli 2019 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 49,9 i juni: kyligare tjänstekonjunktur

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll i juni till 49,9 från nedreviderade 52,8 i maj och nådde den lägsta nivån på sex år. Även om enskilda månader ska tolkas med viss försiktighet inte minst under sommarmånaderna, är den nedåtgående trenden i PMI-tjänster tydligt nedåtriktad och signalerar en allt svalare svensk tjänstekonjunktur, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, juni 2019 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 53,3 i maj: nedväxling i tjänstekonjunkturen

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) minskade i maj med 0,6 indexenheter till 53,3 och noterade den lägsta nivån sedan 2016. Det är tredje månaden i rad som PMI tjänster sjunker och förstärkte den trendmässiga nedgången i tjänstekonjunkturen som pågått sedan 2018, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, maj 2019 (pdf)

PMI–tjänster föll till 54,0 i april: nedåt men tecken på stabilisering

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk för andra månaden i rad till 54,0 i april från 55,1 i mars. Ett tre månaders glidande medelvärde visar dock på att indexet har stabiliserats under de senaste månaderna och kan vara en första indikation på en botten i tjänstekonjunkturen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. De närmaste månaderna kommer därför att bli avgörande vart tjänstekonjunkturen är på väg.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, april 2019 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 55,3 i mars: nedväxling i konjunkturen

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll tillbaka i mars till 55,3 från 55,8 i februari. Det betyder ändå att tjänstesektorn är kvar i tillväxtzonen men har gradvis tappat fart under de senaste kvartalen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Sedan första kvartalet i fjol har PMI-tjänster fallit med 4,1 indexenheter.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, mars 2019 (pdf)

PMI–tjänster steg till 55,9 i februari: ljuspunkter i tjänstesektorn

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 55,9 i februari från 54,2 i januari. Det var en bred uppgång och innebär att konjunkturen i tjänstesektorn stärktes i februari men fortfarande är trenden nedåtriktad även om det finns ljuspunkter, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Nästkommande månader kommer att bli avgörande vart konjunkturen i tjänstesektorn är på väg.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, februari 2019 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 54,1 i januari: svag inledning av 2019

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll för andra månaden i rad till 54,1 i januari från 55,8 i december. Nedväxlingen i tjänstesektorn fortsatte under årets första månad och befäste den nedåtgående trend som inleddes under 2018, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, januari 2019 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 56,4 i december: bred nedgång men kvar i tillväxtzonen

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 56,4 i december från 61,1 i november och nådde den näst lägsta nivån under 2018. Det var en bred nedgång och ett tydligt omslag efter det starka utfallet i november, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, december 2018 (pdf)

PMI–tjänster ökade till 62,2 i november: Ny årshögsta nivå

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i november med 5,8 indexenheter till 62,2 efter att ha sjunkit fyra månader i rad. Det dock för tidigt att avgöra om konjunkturen i tjänsteföretagen är på väg att stärkas. Nästkommande månader kommer att bli avgörande vart konjunkturen är på väg.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, november 2018 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 56,3 i oktober: Avtagande expansion

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 56,3 i oktober från 56,6 i september. Det innebär att nedväxlingen i totalindexet fortsatte för fjärde månaden i rad och noterade en ny lägsta nivå för i år.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, oktober 2018 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 56,6 i september: Nedväxling från hög nivå

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 56,6 i september från 57,1 i augusti. Septemberutfallet innebar att nedväxlingen i totalindexet fortsatte under tredje kvartalet och för andra kvartalet i rad, men är alltjämt i tillväxtzonen (över 50-strecket).

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, september 2018 (pdf)

PMI services - Summaries in English