Delindexen för affärsvolym och leverantörernas leveranstider sjönk i oktober medan sysselsättning och orderingång steg. Indexet för sysselsättningen noterades till 59,6 och visar på en fortsatt utbredd sysselsättningsökning. Orderingången har stabiliserats kring 55-nivån men är det delindex som har sjunkit mest under de senaste tre månaderna (aug-okt) jämfört med perioden maj-juli.

Tjänsteföretagens affärsvolymplaner sjönk till 67,4 i oktober efter att ha stigit fyra månader i rad. Det är dock alltjämt en hög indexnivå vilket tyder på fortsatt expansiva planer.

Index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 62,1 i oktober från 60,5 i september, vilket är den högsta nivån sedan juni i år.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen:

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (rapporten, PDF)

Inköpschefsindex - tjänster (samlingssida på swedbank.se)